Συνεδριάζει αύριο η οικονομική επιτροπή του δήμου Βόλβης

Συνεδριάζει αύριο στις 11.00 το πρωί η οικονομική επιτροπή του δήμου Βόλβης κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αιτιολογική Έκθεση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., Πίνακας Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης)
Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην περιοχή Χαραυγή (πρώην Αιώρα) της Κοινότητας Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου
Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο Δημοτικό Πάρκο Αναψυχής (Πλατανεώνα) της Κοινότητας Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου
Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1431/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 403/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος που αφορά την απόρριψη της προσφοράςτης προσφεύγουσας ένωσης εταιριών
Τροποποίηση σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα του παραδοτέου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και υλοποίηση του έργου “Μονοπάτια προσβάσιμου τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (Pathways of accessible heritage tourism)” με ακρωνύμιο “Access2Heritage” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014- 2020»
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου «Ανακατασκευή – Βελτίωση Δασικού Πυροφυλακίου» της πράξης «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης»
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας (οριακής προθεσμίας) περαίωσης εργασιών του έργου «Συντηρήσεις – Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Βόλβης» χωρίς αίτηση του αναδόχου
Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 469/2019
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΤΣΑΧΕΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΚΕΛΑΔΗΝΗΣ συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΚΑΪΣΑ ΔΩΡΟΘΕΑΣ του ΘΕΟΓΝΩΣΤΗ και της ΣΩΦΡΟΝΙΑΣ συζ. ΜΑΘΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΦΑΝΟΥΛΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΠΑΓΩΝΑΣ συζ. ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/33 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/33 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών
Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/33 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΦΑΝΟΥΛΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΠΑΓΩΝΑΣ συζ. ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/33 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ
Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ συζ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΚΑΡΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΚΑΡΓΙΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΚΟΥΚΟΥΡΔΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *