Η αλλαγή προσώπου στους δημοτικούς συμβούλους Βόλβης, που έφεραν τα επίσημα αποτελέσματα του πρωτοδικείου

Μια αλλαγή που λίγοι πρόσεξαν σε σχέση με τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το νέο δημοτικό συμβούλιο Βόλβης από τον Σεπτέμβριο, έφεραν τα επίσημα αποτελέσματα του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε σχέση με αυτά της Π. Κεντρικής Μακεδονίας που είχαν προηγηθεί Συνεχίστε την ανάγνωση του “Η αλλαγή προσώπου στους δημοτικούς συμβούλους Βόλβης, που έφεραν τα επίσημα αποτελέσματα του πρωτοδικείου”